Millaista elämää ihmiset elivät kivikaudella Kuurmanpohjassa?

Kivikaudella työkalujen pääasiallisia materiaaleja olivat luu, kivi ja puu

Kivikaudelle oli tyypillistä, että tuon ajan työkalujen valmistamiseen käytettiin enimmdownload (26)äkseen kiveä, luuta ja puuta. Metalleja ei vielä käytetty yleisesti tai ainakaan niitä ei käytetty yleisesti työkaluina – kivikauden katsotaankin päättyneen siihen hetkeen, jolloin metallista valmistettuja työkaluja alettiin käyttää yleisesti. Tämä ei tapahtunut kaikkialla maailmassa suinkaan samaan aikaan. Kiven, luun ja puun lisäksi materiaaleina käytettiin kivikaudella savea sekä esimerkiksi nahkaa.

Kivikaudessa esiintyi erilaisia kausia

Kivikaudessa esiintyi Euraasiassa paleoliittinen, mesoliittinen sekä neoliittinen kausi. Mesoliittiselle kaudelle oli ominaista se, että ravinto saatiin pääosin metsästyksen sekä keräilyn avulla. Neoliittisella kaudella puolestaan ihmiset omaksuivat maanviljelyn.

Suomen kivikausi on jaoteltu Suomen mesoliittiseen kauteen, neoliittiseen kauteen, kampakeraamiseen kulttuuriin, Nuorakeraamiseen kulttuuriin sekä Kiukaisten kulttuuriin. Näistä Suomen mesoliittinen kausi ajoittuu suurinpiirtein ajanjaksolle 8600-5100 eaa. Kaudelle oli tyypillistä ravinnon hankkiminen sekä metsästämällä että kalastamalla. Kautta voidaan pitää myös esikeraamisena kautena ennen siirtymistä varsinaiseen keraamiseen kauteen eli neoliittiseen kauteen. Neoliittisella kaudella Venäjältä saapui Suomeen lisää väestöä tuoden mukanaan omaa kulttuuriaan. Astioita tarvittiin moniin erilaisiin käyttötarkoituksiin kulttuurissa, jossa ravinto hankittiin keräillen ja metsästäen.

Kampakeraamisen kulttuurin aika vallitsi Suomessa ajanjaksolla 5100-2500 eaa. Tuolloin ihmiset pyydystivät hylkeitä sekä hankkivat elantonsa kalastamalla ja metsästämällä. Työkaluja alettiin valmistaa myös piikivestä ja lähialueiden välille muodostui kauppasuhteita. Kaudelle tyypillinen hauta oli punamultahauta, johon laitettiin vainajan lisäksi erilaisia esineitä. Keramiikan koristeluun alettiin kiinnittää aikaisempaa suurempaa huomiota sekä alettiin kehitellä yhä uusia ja uusia tapoja koristella keraamisia esineitä. Nuorakeraamiseen kulttuuriin Suomessa siirryttiin 3200 eaa ja tämä kausi jatkui vuoteen 2500 eaa. Nuorakeraamiselle kulttuurille oli ominaista vasarakirveskulttuuri sekä karjankasvatus. Vuosina 2500-1500 eaa Suomessa vallitsi Kiukaisten kulttuuri, joka oli jo saanut läntisiä vaikutteita. Maanviljely oli tyypillinen elinkeino ja talot olivat tyypillisesti hallitaloja.

Kivikaudella ihminen oppi monia tärkeitä taitoja

Ihminen oppi valmistamaan erilaisia työkaluja noin kaksi miljoonaa vuotta sitten tai jopa huomattavasti tätä aikaisemmin. Tulta ihminen oppi käyttämään joidenkin arvioiden mukaan jo suurinpiirtein 750 000-500 000 vuotta sitten, mutta varovaisemmat arviot ovat sitä mieltä, että ihminen on osannut käyttää tulta vasta noin 250 000 vuotta.