Suomen paras yliopisto vuonna 2016

Koulutuksen taso Suomessa on tunnetusti todella korkea. Sen takia Suomi kiinnostaa myös ulkomisia opiskelijoita. Maailman eri yliopistoja ollaan laitettu paremmuusjärjestykseen useissakin eri rankingeissa. Useat

Kuurmanpohja on antoisa kohde hyönteisbongarille

Hyönteisbongaus ja –kuvaus voi olla mielenkiintoinen harrastus Hyönteisten bongaaminen tarjoaa tilaisuuden tutustua luontoon aivan uudella tavalla ja niiden kuvaaminen tarjoaa aivan uudenlaisia haasteita kokeneellekin

Millaisia asioita liittyy Vuoksen alueen matkailullisen virkistyskäytön kehittämiseen?

Luontoon sekä kulttuuriin liittyvät arvot pyritään nostamaan Vuoksen alueen kestävän matkailutoiminnan keskiöön Vuoksen alueella on herätty siihen, että alueen kestävä matkailutoiminta vaatii kehittämistoimia. Luonnonarvot

Millaisia kestävän kehityksen arvoja tulee ottaa huomioon Kuurmanpohjan luontomatkailussa?

Luonto on tärkeässä osassa luontomatkailua suunniteltaessa Luontomatkailun yhteydessä puhutaan nykyisin usein kestävästä luontomatkailusta sekä kestävän kehityksen periaatteiden noudattamisesta. Miten luontoarvojen kunnioittaminen sitten näkyy luontomatkailussa?

Millaista elämää ihmiset elivät kivikaudella Kuurmanpohjassa?

Kivikaudella työkalujen pääasiallisia materiaaleja olivat luu, kivi ja puu Kivikaudelle oli tyypillistä, että tuon ajan työkalujen valmistamiseen käytettiin enimmäkseen kiveä, luuta ja puuta. Metalleja

Mitä tarkoitetaan Kuurmanpohjan 1900-luvun suunnitelmalla?

Vuoksen kosket haluttiin ottaa hyötykäyttöön jo 1900-luvun alkuvuosina 1900-luvun alussa alettiin miettiä erilaisia tapoja, joilla Vuoksen koskia voisi käyttää hyödyllisellä tavalla. Näitä suunnitelmia koskien

Millaista Kuurmanpohjan ympäristö on ja millaista elinkeinotoimintaa siellä on harjoitettu?

Osa Kuurmanpohjan kylästä jäi Venäjän puolelle Kuurmanpohjan kylä oli ennen sotia nykyistä Suomen puolella sijaitsevaa aluetta suurempi, koska sodissa osa kylästä jäi Venäjän puolelle.

Millaisia vaikeuksia Kuurmanpohjassa kohdattiin 1900-luvulla?

Pakolaiset ja sotaväki aiheuttivat Kuurmanpohjassa levottomuuksia vuosina 1914-1915 Kuurmanpohja on historiansa aikana joutunut kärsimään kylän sijainnista Suomen ja Venäjän rajalla. Viipurista runsain mitoin elokuussa

Kuurmanpohjassa ja koko Lappeenrannassa voi bongata lintuja

Lappeenranta on hyvä kohde lintubongarille Lappeenrannan laajalta alueelta löytyy runsaasti hyviä kohteita lintubongausta silmällä pitäen, onhan Lappeenranta kuntakohtaisesti tarkasteltuna juuri se alue, jossa on